Gasdetectie Marine
Voor maritieme gasdetectie applicaties hebben wij specifieke oplossingen in het leveringsprogramma. De grootste rederij in Nederland, de Spliethoff Group, heeft eind 2012 al haar schepen uitgerust met onze draagbare gasdetectie. Dit ter bescherming van haar personeel tegen potentieel gevaarlijke gassen.


Potentiele gevaren bij maritieme applicaties

Afhankelijk van het type schip en de vracht kunnen op elk moment gevaarlijke gassen aanwezig zijn in de atmosfeer.

Vloeibaar gas, chemicaliën en andere fossiele brandbare vloeistoffen geven een risico op explosies. Of een risico op verstikking door een gebrek aan zuurstof door het gebruik van stikstof als inert niet brandbaar gas.

Het is ook belangrijk bewust te zijn van de gevaren van toxische gasssen zoals koolmonoxide van uitlaatgassen of waterstofsulfide van rottend organisch materiaal in ballast tanken. Zuurstof tekort door oxidatie is tevens een potentieel risico in marine applicaties.


Applicaties die bewaking vereisen

Gasdetectie biedt persoonlijke bescherming en geeft de gebruiker protectie voor een variatie van applicaties en omgevingen:

ladingtanks, pompkamers onder dek, kofferdammen, zijtanks, dubbele bodems of ladingtankruimten

Controle van bulk- en ballasttanken
Airlocks behorende bij de compressor- en motorruimten
Controle ruimten direct grenzend aan ladingtanken
Laswerkzaamheden
Controle pompkamers onder dek
Controle dubbele bodems of ladingtankruimten


Maritieme gasdetectie apparatuur


Dit artikel is geschreven door Paul Backer.

Meer weten over gasdetectie voor voor maritieme toepasssingen? Neem contact op via 076-581.22.88 of p.backer@inven.nl

Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen bij de hand te hebben. Dit document is slechts informatief en kan niet als bewijsstuk gebruikt worden.

€ 659,00 € 625,00

Meer informatie