VIAG - gasdetectie
Speciaal voor het werken aan gasleidingen is door Netbeheer Nederland een Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven (VIAG) op gesteld. In deze instructie wordt diverse apparatuur genoemd voor het detecteren en alarmeren van aardgas (%LEL).


VIAG

Bij het uitvoeren van gastechnische werkzaamheden aan het gasvoorzieningsysteem waarbij gasuitstroom kan plaats vinden, moet altijd een gassignaleringsmeter op de werkplek aanwezig zijn. Een gassignaleringsmeter (explosiemeter) detecteert continu de explosie limiet (%LEL) en alarmeert de gebruiker bij 10% LEL. Er is dan sprake van de gevarenzone. De werkzaamheden moeten onmiddelijk gestaakt of onderbroken worden.

Als het daarbij gaat om een besloten ruimte dient ook een zuurstofmeter gebruikt te worden. Een zuurstofmeter detecteert continu de zuurstof concentratie en alarmeert de gebruiker bij een te lage of te hoge concentratie. Een normale zuurstofconcentratie is 20,9% VOL.

In verschillende veiligheidswerkinstructies moeten gaslekken gelokaliseerd worden. Hiervoor wordt een gasdetectiemeter voorgeschreven. Een gasdetectiemeter (gaslekzoeker) meet in een zeer laag meetbereik (ppm) en geeft een zichtbaar en hoorbaar signaal als een gasluchtmengsel wordt gedetecteerd.

Met name bij het ontluchten van leidingen wordt in veel gevallen een gasconcentratiemeter voorgeschreven. Een gasconcentratiemeter meet hoge concentraties tot 100% aardgas. Hiermee kan worden aangetoond dat de leiding vrij van lucht is. Een gasconcentratiemeter moet ATEX gecertificeerd zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden door de werkgever verstrekt. De uitvoerende werknemer is zelf verantwoordelijk voor het (juiste) gebruik.VIAG Gasdetectie apparatuur symbolen

Gassignaleringsapparatuur met akoestisch en optisch signaal. Meetbereik 0-100% LEL.
Gasdetectiemeter. Meetbereik 0-100% LEL.
Gasconcentratiemeter. Meetbereik 0-100% VOL aardgas.
Zuurstofmeter bij werken in besloten ruimte. Meetbereik 0-25% VOL zuurstof.VIAG Gasdetectie apparatuur

De GasAlert MicroClip XL draagbare gasdetector is voorzien van een 0-100% LEL meetcel en optioneel van een O2 meetcel.

Eenvoudige eenknops bediening
Waterdichte uitvoering
Overzichtelijk display met alle parameters

De HXG3 gaslekzoeker detecteert gasconcentraties in het ppm meetgebied. Voorzien van een tickrate indicatie en display met meetwaarde.

Gelijktijdige uitlezing in ppm en %LEL
Geintegreerde datalogger
ATEX gecertificeerd (EEx ic IIB T3)

De Gold G2 (TC) gaslekzoeker detecteert gasconcentraties in zowel ppm, %LEL als %VOL. Optioneel uitbreidbaar met een zuurstofmeting.

Uitlezing in ppm en %LEL en %VOL
ATEX gecertificeerd (EEx ib IIB T3)
Geintegreerde pomp en zwanehalsVeiligheidswerkinstructies (VWI)

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zijn specifieke veiligheidwerkinstructies van toepassing. In de betreffende werkinstructie staat aangegeven welk type gasdetectie apparatuur gebruikt dient te worden.


G-06
G-07
G-08
G-09
G-10

G-11
G-12
G-13
G-14

G-15
G-16
G-17
G-20
G-21
G-22
G-23

G-24
G-25
G-27
G-28
G-29
G-31

G-35
G-36
G-37

G-41
G-42
G-43
G-45
G-46
G-47

G-50
G-51
G-52
G-53
G-54Dit artikel is geschreven door Dries Nelemans.

Meer weten over de richtlijn VIAG en gasdetectie?
Neem contact op via 076-581.22.88 of d.nelemans@inven.nl

Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen bij de hand te hebben. Dit document is slechts informatief en kan niet als bewijsstuk gebruikt worden.

LEL meter
€ 364,50 € 339,50
draagbare LEL detector

Meer informatie