MorFi Compact Vezel Analyser
De MorFi Compact is ontworpen voor complete morfologische analyse van pulpmonsters in het laboratorium.

Het instrument wordt toegepast voor onderzoek en kwaliteitbewaking door complete morfologische karakterisering van het vezelnetwerk. natuurlijke omstandigheden. Tevens wordt automatische kwaliteit informatie over krul en knik gegeven.

Het systeem wordt ondermeer ingezet voor minimalisering van de maalgraad variaties, verlaging van de "specific energy", voorkoming van een te gering aandeel lange vezels, controle van vezelvermenging in de stofvoorbereiding en monitoring van verandering in vezelgrondstof.

Daarnaast kan uit de resultaten een indictatie verkregen worden over onder andere de treksterkte-index, elastische rek, doorscheurweerstand, berststerkte, internal bond en porositeit.

Alleen 230 VAC aansluiting benodigd
Compact verplaatsbaar toestel
Complete morfologische analyse in 3 minuten
Optioneel uitgevoerd met automatische verdunning