PCT-20 On-line lading meetsysteem
De PCT-20 is een on-line lading meetsysteem voor kwantitatieve bepaling van de lading sterkte van "anoinic trash" en van de algemene ladingtoestand in oplossing. Het meetprincipe is gebaseerd op het meten van de "streaming current" en de lading sterkte wordt bepaald na automatische titratie. Het systeem is uitermate geschikt voor sturing van fixeermiddelen voor de neutralisatie van stoorstoffen.

Het meetsysteem is standaard geschikt voor consistenties tot 1%. Door toepassing van het unieke monstername systeem TSS, kan tot consistenties van 8% gemeten worden. Optioneel is er de mogelijkheid voor het meten van pH, geleidbaarheid een troebelheid van het filtraat.

Hoge correlatie met laboratorium metingen
Geschikt tot 4 meetpunten
Gering onderhoud door automatische reiniging
Modulaire opbouw


Informatie aanvragen