SBT-2400
De SBT-2400 meet de consistentie gebaseerd op de afschuifkracht op een statisch blad. Vanwege dit meetprincipe kan het instrument ingezet worden op posities waar procescondities vrij stabiel zijn met pulpconcentraties van 1,5% tot 16%. De SBT-2400 vraagt de laagste investering van alle beschikbare consistentie meetsystemen.

Hoge aanspreekgevoeligheid en breed meetbereik
Eenvoudige installatie en kalibratie
Geringe investering en lage onderhoudskosten


Alternatieve consistentie meters