Detectie van Styreen - PID Meter

styreen

Styreen (C4H8) is de gebruikelijke naam van ethenylbenzeen. Andere namen die ook worden gebruikt zijn vinylbenzeen of fenyletheen. Het is een kleurloze vloeistof met een onaangename reuk. De MAC-waarde bedraagt 20 ppm. Styreen heeft een vlampunt van 32 graden waardoor vrijkomende dampen snel potentieel explosiegevaarlijk kunnen zijn. De onderste explosiegrens (LEL) bedraagt 0,9 %vol.

Styreen wordt veel gebruikt in de kunststof industrie voor productie van plastics, rubber en kunstharsen. In de verfindustrie wordt styreen toegepast om polyesterlakken en -plamuren mee te maken. Ook bij autoreparaties en in de boten indstrie kunnen styreendampen vrijkomen. Een bekende toepassing is de verwerking van polyesterhars.

Styreen is een toxisch gas en heeft invloed op het centrale zenuwstelsel. Symptomen bij inademing zijn duizeligheid, slaperigheid,hoofdpijn, misselijkheid en zwakte. Contact met huid of ogen geeft roodheid en pijn, inslikken veroorzaakt buikpijn. Draag bij het werken met styreen passende beschermingsmiddelen en kleding. Zorg voor voldoende ventilatie, niet eten, drinken of roken tijdens het werk en voor het eten de handen wassen.

Styreen valt onder de vluchtige organische componenten (VOC) die in het lage toxische bereik met een PID meter gemeten kunnen worden. Een PID meter heeft een hoge gevoeligheid en geeft een snelle response. Dit is nodig voor optimale beveiliging. De Ionisatie Potentiaal (IP) van styreen bedraagt 8.43 eV, maatgevend voor de juiste keuze van PID detector.

Profile picture for user Paul Backer

Dit artikel is geschreven door Paul Backer.
Meer weten over Detectie van Styreen ? Neem contact op via 076-581.22.88 of via mail op p.backer@inven.nl.