Honeywell BW MicroClip X3

meest populair
VA
€ 385,-
excl. BTW - incl. online korting
op voorraad

Honeywell BW MicroClip X3

De MicroClip X3 van Honeywell is een persoonlijke compacte multigasdetector die de gassen H2S, CO, LEL en/of O2 kan detecteren. Voor de detectie van zuurstof is een geheel nieuwe meetcel beschikbaar, die 5 jaar lang continu werkt. De garantie termijn is tevens verlengd van 2 naar 3 jaar.

De gasdetector is ontworpen voor persoonlijke bescherming tijdens het werken in besloten ruimtes. Ook geschikt als explosiemeter bij gastechnische werkzaamheden.

  •  Levensduur zuurstofcel 5 jaar
  •  Garantie termijn van 3 jaar
  •  IP68 waterdichte uitvoering
  •  Overzichtelijk display met alle parameters

Na de koop is het essentieel dat u altijd op uw MicroClip X3 kunt vertrouwen. Als Honeywell Master service center verzorgen onze gecertificeerde service engineers het volledige onderhoud. U kunt zich zonder zorgen richten op uw core business.

Wat zijn onze beste praktische tips bij het werken met draagbare gasdetectie? Kijk bij Tips & Toepassingen voor meer informatie.

Alle Honeywell MicroClip's worden gratis gekalibreerd bij aflevering. Levering is inclusief 230V oplader. Bij ontvangst is de gasdetector direct geschikt voor gebruik.

Type Honeywell BW MicroClip X3
Formaat 11,3 x 6,0 x 3,1 cm
Gewicht 179 g
IP-rating IP68
O2-cel levensduur 4 tot 6 jaar
Garantie instrument 3 jaar, sensoren 3 jaar
Batterijduur 18 uur (6 uur oplaadtijd)
Alarmen Visueel, trillend en akoestisch (95 dB)
Alarmering Laag, Hoog, TGG-15min, TGG-8uur en Overload
Gas H2S 0-100 ppm (0,1 ppm resolutie)
Gas CO 0-500 ppm (1 ppm resolutie)
Gas O2 0-30.0% (0,1% resolutie)
LEL gas 0-100% LEL (1% resolutie)
Fabrikant Honeywell BW
Artikelcode MCX3-XU00-Y-EU, MCX3-XUHM-Y-EU

Met de Gasdetector Selector selecteert u snel en eenvoudig de juiste gasdetector. Op basis van maximaal 3 vragen vindt u de detector die het beste bij uw wensen past.

Reinig het toestel met een zachte vochtige doek en droog deze na het reinigen.

Reinig de detector nooit met agressieve reinigingsmiddelen zoals remmenreiniger, terpentine, wasbenzine, aceton of thinner. Er zijn speciale reinigingsdoekjes beschikbaar, informeer hiernaar bij onze service afdeling.

De gasdetector kan naar ons worden toegestuurd voor kalibratie. In de regel wordt binnen 5 werkdagen de gasdetector gecontroleerd en met testrapport naar u geretourneerd.

U kunt ook bij onze werkplaats in Breda langskomen, in de meeste gevallen kunt u dan op de kalibratie wachten. Als u vooraf even contact opneemt, houden wij rekening met uw komst.

Ja dat kan. Bij de meeste van onze gasdetectors gaat dit alsvolgt:

Schakel het toestel uit door drie seconden de drukknop in te duwen, en houdt daarna de knop ingedrukt. Er zal nu een nulstelling gestart worden. Zorg ervoor dat u een nulstelling altijd in schone lucht uitvoert.

De zuurstofcel van de meeste Honeywell gasdetectors hebben een levensduur van 5 jaar. Met een garantieperiode van 3 jaar. Uitzondering is de de BW Clip, BW Icon en MicroClip XL deze hebben een zuurstofcel met een levensduur van 2 jaar.

Dit kan bij de meeste van onze gasdetectors op de volgende wijze.

Druk twee keer kort achter elkaar op de drukknop van de detector. De PIEK, STEL en TWA alarmen worden eerst in het display weergegeven en vervolgens kunt u het resetten van deze waarden bevestigen.

De kalibratie frequentie kan worden ingesteld op 90, 180 of 365 dagen. De fabrikant adviseert om de gasdetector 2x per jaar te laten kalibreren.

Chemische meetcellen voor het meten van gassen hebben altijd een signaalverloop. Tijdens de kalibratie wordt het verloop gecompenseerd en blijft de meetwaarde binnen de opgegeven specificaties.

Onze gecertificeerde service engineers komen graag naar u toe om uw gasdetector(s)te kalibreren.

Naast het vaste kalibratie tarief worden voorrijkosten berekend. Voor de actuele tarieven kunt u contact opnemen met onze service afdeling.

Bijna alle Honeywell gasdetectors zijn uitgerust met een long life meetcellen voor de detectie van O2, H2S, CO en LEL. De eerste vijf jaar hoeven, bij normaal gebruik, geen sensoren te worden vervangen. Uitzondering zijn de zuurstofcel voor de BW Clip en BW Icon en meetcellen voor exotische gassen.

Dit is mede afhankelijk van de gemeten concentraties in de loop van de tijd. Het langdurig meten van hoge concentraties gassen kan de levensduur verkorten.

Bijna al onze gasdetectors zijn IP67 of IP68 waterdicht. Heeft de detector minder dan een half uur en minder dan 1 meter onder water gelegen dan is mogelijk het drogen en reinigen van het toestel voldoende.

Controleer of de detector correct functioneert. Vertrouwt u het toestel niet, voer dan een bumptest uit of stuur de detector naar onze werkplaats voor controle.

De gasdetector onthoudt de datum van de laatste kalibratie en geeft de melding CAL DUE TODAY als de kalibratie is verlopen. Na kalibratie verdwijnt de melding uit het display.

Waterstofsulfide is een giftig gas met de bekende "rotte eieren" geur. Echter boven een bepaalde waarde (ca. 100 ppm) ruikt men het gas niet meer omdat dit het zenuwstelsel uitschakelt. Waterstof sulfide komt veel voor in rioleringen en afvalwaterinstallaties. Een te hoge concentratie kan directe dood tot gevolg hebben. De effecten zijn afhankelijk van de duur van blootstelling.

H2S is zwaarder dan lucht en blijft daardoor makkelijk hangen in een besloten ruimte. Ontsnappen uit besloten ruimtes wordt hierdoor extra bemoeilijkt.

Effecten H2S bij de mens
0,1 ppm Geur is waarneembaar
1,6 ppm MAC-waarde.
5,0 ppm Sterke rotte eieren geur
50 ppm Ontsteking en irritatie ademhalingsorganen
100 ppm Hoesten, onregelmatige ademhaling, slaperigheid. Ernstige irritatie ogen en ademhalingsorganen. Speeksel/slijm opgeven. Bloedingen met dood tot gevolg bij blootstelling 8-24 uur.
200 ppm Moeilijke ademhaling, lichtschuw. Bloedingen met dood tot gevolg bij blootstelling 8-24 uur
250 ppm Traanvorming, vermoeidheid, neuspijn, lichtschuw, moeilijke ademhaling. Bloedingen met dood tot gevolg bij blootstelling 4-8 uur.
500 ppm Hoesten, haperende ademhaling, hartkloppingen, duizeligheid, hevig bibberen, ernstige verzwakking. Bloedingen met dood tot gevolg bij blootstelling 0,5-1 uur.
800 ppm Bewusteloosheid, dood tot gevolg bij blootstelling 0-2 min
1000 ppm Onmiddellijke bewusteloosheid met dood tot gevolg

Het is mogelijk om een meetcel in een later stadium bij te plaatsen. Aansluitend wordt de gasdetector opnieuw geconfigureerd en gekalibreerd.

Onder normale omstandigheden bevat lucht 20,9 % zuurstof. Deze concentratie heeft een mens nodig om normaal te kunnen ademhalen.

Bij een overmaat aan zuurstof kunnen andere materialen of vloeistoffen sneller ontbranden.

Een tekort aan zuurstof zal bij personen tot ademnood leiden en in het ergste geval de dood tot gevolg hebben.

Effecten van zuurstof tekort bij de mens
19,5-20.9 % Nodig om normaal adem te halen
14,0-19,5 % Potentieel gevaarlijk, verlaat de ruimte
12,0-14,0 % Diepere ademhaling, verhoogde hartslag, slechte coördinatie
10,0-12,0 % Snelle ondiepe ademhaling, duizelingen, blauwe lippen .
8,0-10,0 % Misselijkheid, braken, bewusteloos, lijkwit gelaat
4,0-8,0 % In coma binnen 1 minuut, stuiptrekkingen, ademhaling stopt, dood volgt
0,0-4,0 % Bewusteloos binnen 10 seconden, dood volgt

Naast giftige gassen of dampen en een tekort of overmaat aan zuurstof, kunnen er ook brandbare of explosieve gassen met de lucht vermengd zijn. Het gevaar voor explosie is afhankelijk van de concentratie gas.

Concentraties - 100% LEL
Concentraties tot de onderste explosie limiet (LEL=Lower Explosion Limit) zijn theoretisch niet explosief. Hiervoor is niet voldoende gas aanwezig om te ontbranden.

Concentraties 100% LEL - 100% UEL
Ligt de concentratie tussen de onderste explosie limiet en de bovenste explosie limiet (UEL=Upper Explosion Limit) dan is het mengsel met een geringe hoeveelheid energie direct ontbrandbaar.

Concentratie 100% UEL -
Boven de 100% UEL is een gasmengsel niet explosief of ontbrandbaar omdat er niet voldoende zuurstof meer aanwezig is voor verbranding van het gas.

Door de arbeidsinspectie is bepaald dat de concentratie brandbaar gas, in een ruimte waarin gewerkt moet worden, maximaal 10% van de LEL waarde mag bedragen. Voor elk gas ligt de LEL waarde bij een andere concentratie. Hoewel een LEL-sensor (pellistor) de concentraties van de verschillende gassen bij elkaar optelt, moet bij kalibratie aangegeven worden met welk gas gekalibreerd wordt.

LEL concentratie voor verschillende brandbare gassen
Brandbaar gas LEL Brandbaar gas LEL
Aardgas 5,0 % Petroleum 1,7 %
Aceton 2,3 % Propaan 1,7 %
Ammoniak 15 % Styreen 0,9 %
Benzine 0,6 % Terpentine 0,8 %
Butaan 1,3 % Waterstof 4,0 %
Zwavelwaterstof 4,0% Methaan 4,4 %

Met de Microdock II of Intellidox kunnen gasdetectors automatisch worden gecontroleerd en gekalibreerd.

Wel adviseren wij om de personen die met het test station gaan werken een onderhoudsinstructie te laten volgen. Informeer bij onze service afdeling naar de mogelijkheden.

Dit is afhankelijk van type en uitvoering.

De éénkanaals gasdetectors zijn uitgerust met één meetcel. In onze multi-gasdetectors kunnen tot 4 meetcellen geplaatst worden.

Bij een multi-gas toestel kan bijvoorbeeld gekozen worden uit meetcellen voor het detecteren van O2(zuurstof), LEL (brandbare gassen), H2S (waterstofsulfide) en CO (koolmonoxide). Elke combinatie van deze gassen is mogelijk. Niet alle cellen hoeven persé geplaast te worden.

Praktische gebruikers tips. We hebben een Top 10 Tips samengesteld van praktische tips. Hierbij wordt ingegaan op het correcte gebruik van de gasdetector.

 

Graag verzorgen wij op locatie of bij ons bedrijf in Breda een passende instructie. Informeer hiervoor bij onze verkoop of service afdeling naar de mogelijkheden.

Sommige gassen kunnen de sensoren nadelig beinvloeden.

Vermijd producten die siliconen bevatten.Deze vergiftigen bijvoorbeeld de LEL sensor.

Zeer hoge concentraties brandbare gassen kunnen de LEL sensor verbranden.

Als de gasdetector nieuw is kan met een opgeladen accu minimaal 12 uur onafgebroken gemeten worden. Na verloop van jaren zal de conditie van de accu teruglopen.

Tijdens de garantie periode garanderen wij een batterijduur van 10 uur. Opslag of werken bij zeer lage temperaturen kan de accuduur verkorten.

Doe dit nooit. Gasconcentraties in aanstekers zijn zodanig hoog dat de de LEL sensor binnen zeer korte tijd verbrandt en defect raakt.

De alarmwaarden worden via software ingesteld. Met behulp van een optioneel leverbare IR-adapter kunnen de instellingen van de detector aangepast worden.

Indien u niet over deze adapter beschikt kunnen wij deze wijzigingen voor u in onze werkplaats of op locatie programmeren. Let op dat een aantal alarmwaarden gebonden zijn aan wettelijke regels.

Onze oplaadbare gasdetectors zijn uitgerust met een intelligente laadprocedure. De gemiddelde laadtijd bedraagt 4 uur. Als de accu vol is zal het toestel automatisch overschakelen op een lage laadmodus en de batterij op de maximum capaciteit houden.

De betreffende meetcel is defect en dient vervangen te worden.

Vervanging en aansluitende kalibratie kan zowel in onze werkplaats als op locatie uitgevoerd worden.

De melding OL betekent Over Load.

De betreffende meetcel is aan een hoge concentratie gas blootgesteld geweest buiten het meetbereik van de sensor. In veel gevallen zal de cel regenereren en na een aantal uren weer correct functioneren.

Vertrouwt u het niet voer dan een bumptest uit of stuur de detector naar onze werkplaats voor controle. Het komt ook voor dat de sensor zodanig beschadigd is, dat deze vervangen dient te worden. Vervanging en aansluitende kalibratie kan zowel in onze werkplaats als op lokatie uitgevoerd worden.

1. Configureer & bestel

Honeywell BW MicroClip X3
€ 452,00
De gasdetector wordt gebruiksklaar geleverd. Levering inclusief oplader, Nederlandstalige handleiding en certificaat van kalibratie.
Wilt u een bestelling van 10 of meer stuks doen? Bent u groothandel, wederverkoop of OEM? Laat het ons weten. Wij kunnen op basis van het door u gewenste aantal en type een passend voorstel doen.
Online korting
−€ 162,00
4
Kies een Meetcel max. (4)
O2 meetcel Op voorraad
€ 100,00
LEL meetcel Op voorraad
€ 100,00
H2S meetcel Op voorraad
€ 100,00
CO meetcel Op voorraad
€ 100,00
Onverwoestbare draagkoffer
€ 49,00
Autolader 12-24 Vdc
€ 39,00
Nekkoord met veiligheidssluiting
€ 3,50
Leren draagtas
€ 49,00
Luxe burolader
€ 90,00
Handpomp kit met snuffelpijp
€ 120,00
Smart Bump kit
€ 190,00
Gebruiksklaar maken en kalibratie bij aflevering
Gratis
Promotie – Gratis onverwoestbare draagkoffer
€ 0,00
Korting
€ 0,00
uw prijsexcl. btw
€ 290,00
Verzend kosten
€ 0,00
BTW
€ 0,00

2. Uw gegevens

Land
Configureer & Bestel
Volume Aankoop
< Productdetails
Dries Nelemans
meet- en sensorspecialist
Een vraag over de MicroClip X3 of de toepassing hiervan? Bel me op 076-581.22.88 of mail me direct op d.nelemans@inven.nl. Ik sta klaar om u verder te helpen.