Gevaarlijke gassen in Scheepruimtes

maritieme gasdetectie applicaties

Voor maritieme gasdetectie applicaties hebben wij specifieke oplossingen in het leveringsprogramma. De grootste rederij in Nederland, de Spliethoff Group, heeft eind 2012 al haar schepen uitgerust met onze draagbare gasdetectie. Dit ter bescherming van haar personeel tegen potentieel gevaarlijke gassen.

Afhankelijk van het type schip en de vracht kunnen op elk moment gevaarlijke gassen aanwezig zijn in de atmosfeer.

Vloeibaar gas, chemicaliën en andere fossiele brandbare vloeistoffen geven een risico op explosies. Of een risico op verstikking door een gebrek aan zuurstof door het gebruik van stikstof als inert niet brandbaar gas.

Het is ook belangrijk bewust te zijn van de gevaren van toxische gasssen zoals koolmonoxide van uitlaatgassen of waterstofsulfide van rottend organisch materiaal in ballast tanken. Zuurstof tekort door oxidatie is tevens een potentieel risico in marine applicaties.

ballast

Gasdetectie biedt persoonlijke bescherming en geeft de gebruiker protectie voor een variatie van applicaties en omgevingen:

ladingtanks, pompkamers onder dek, kofferdammen, zijtanks, dubbele bodems of ladingtankruimten

  • Controle van bulk- en ballasttanken
  • Airlocks behorende bij de compressor- en motorruimten
  • Controle ruimten direct grenzend aan ladingtanken
  • Laswerkzaamheden
  • Controle pompkamers onder dek
  • Controle dubbele bodems of ladingtankruimten

 

Profile picture for user Paul Backer

Dit artikel is geschreven door Paul Backer.
Meer weten over Gevaren in Scheepruimtes ? Neem contact op via 076-581.22.88 of via mail op p.backer@inven.nl.