Brandbaar gas

Artikel

Brandbaar gas

brandbaargas

Overal waar brandbare gassen of dampen voorkomen, is sprake van verhoogd explosie risico.