Brandbaar gas

Artikel
Detectie brandbaar gas met een LEL meter

Detectie brandbaar gas - LEL meter

Overal waar brandbare gassen of dampen voorkomen, is sprake van verhoogd explosie risico. Samen met lucht kunnen brandbare gassen en dampen ontbrandbare mengsels vormen.