H2S

Artikel
h2s3d

H2S

Sinds 1 januari 2007 is in Nederland een aangepast grenswaardestelsel voor toxische gassen ingevoerd. Uitgangspunt zijn de door bedrijven zelf vast te stellen grenswaarden waarbij geen schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan.