Mestgas

Artikel
mest

Mestgas

In de krant staan helaas nog regelmatig berichten over noodlottige ongevallen in giertanken en mestsilo's. Vaak zijn deze het gevolg van het bewusteloos raken door H2S vergiftiging, hoewel in de krant vaak wordt gesproken over ammoniak slachtoffers.