PID

Artikel
Hoe werkt PID meting - Meetprincipe en werking van een PID meter

Hoe werkt een PID meting?

Een Photo Ionisatie Detector is een type gasdetector dat ingezet wordt voor het meten van Vluchtige Organische Stoffen (VOC) en typische gassen zoals benzeen, alcohol, tolueen, styreen, diesel en kerosine. Een PID is een stabiele, gevoelige en relatief prijsgunstige gasdetector.