BTG PCD-05

BTG PCD-05 Kwantitatieve lab ladingsmeting

BTG PCD-05

De PCD-05 ladingmeter van BTG geeft een kwantitatieve meetwaarde van de hoeveelheid lading aanwezig in een oplossing. De ladingsterkte wordt bepaald door titratie met een poly-electrolyt van een bekend en tegenovergesteld potentiaal. Veel chemicalien leveranciers maken gebruik van deze ladingsmeter.

De PCD-05 is beschikbaar in twee uitvoeringen. De Smart uitvoering is uitgerust met een compact touchscreen en een afneembare titrator.  De Light S uitvoering heeft een eenvoudig display voor bediening en weergave van de meetwaarde. Beide uitvoeringen kunnen via een WIFI verbinding met smartphone, tablet of computer bediend worden. 

De PCD-05 Smart met geintegreerd titreersysteem is geschikt voor snelle en nauwkeurige bepaling van de anionische of kationische ladingsterkte. De gebruikte hoeveelheid titreervloeistof is maat voor de ladingsterkte.

Optioneel is een meting beschikbaar waarmee het iso-electrisch punt en de relatie tussen streaming current en pH worden bepaald.

  • Meting van opgeloste colloïdale oppervlaktelading
  • Inzicht in de hoeveelheid "anionic trash" in pulpsuspensies
  • Optimalisatie wet-end chemie, in combinatie met SZP-10

Contact

Contact >
< Productdetails
Paul Backer
meet- en sensorspecialist
Een vraag over de PCD-05 of het gebruik hiervan? Bel me op 076-581.22.88 of mail me direct op p.backer@inven.nl. Ik hoor graag hoe ik u verder kan helpen.