BTG PCD-06

PCD-06 Kwantitatieve laboratorium ladingsmeting

BTG PCD-06

De PCD-06 ladingsmeter van BTG geeft een kwantitatieve meetwaarde van de hoeveelheid lading aanwezig in een oplossing. De ladingsterkte wordt bepaald door titratie met een poly-electrolyt van een bekend en tegenovergesteld potentiaal. Veel chemicalien leveranciers maken gebruik van deze ladingsmeter.

De PCD-06 met geintegreerd titreersysteem is geschikt voor snelle en nauwkeurige bepaling van de anionische of kationische ladingsterkte. De gebruikte hoeveelheid titreervloeistof is maat voor de ladingsterkte.

Optioneel is een meting beschikbaar waarmee het iso-electrisch punt en de relatie tussen streaming current en pH worden bepaald.

  • Meting van opgeloste colloïdale oppervlaktelading
  • Inzicht in de hoeveelheid "anionic trash" in pulpsuspensies
  • Optimalisatie wet-end chemie, in combinatie met SZP-10

Contact

Contact >
< Productdetails
Dries Nelemans
meet- en sensorspecialist
Een vraag over de PCD-06 of de toepassing hiervan? Bel me op 076-581.22.88 of mail me direct op d.nelemans@inven.nl. Ik sta klaar om u verder te helpen.