DFR-05

DFR-05 Retentie en ontwaterings analyser

DFR-05

De DFR-05 is een instrument voor uitgebreide analyse van retentie en ontwateringsgedrag van pulp suspensies. Tevens is het systeem geschikt voor automatische maalgraad bepaling met uitlezing in °SR en CFS waarden.

Het systeem laat toe om op snelle en effectieve wijze het effect van verschillende chemicaliën en hun dosering in een meetcurve vast te leggen. Het monster van een bekende concentratie wordt onderhevig gesteld aan shear forces, voor simulatie van pompen, pressure screen etc. met behulp van een roerwerk met vrij instelbaar toerental en tijdbasis. Ontwatering wordt over een zeef bepaald, door over de tijd het filtraat met een balans te meten.

Voor het systeem is een doseer module beschikbaar voor automatische dosering tot 3 verschillende chemicaliën. Het moment van dosering is vrij te kiezen, met als basis de geselecteerde shear krachten, die op het monster worden uitgeoefend.

Optioneel is een consistentie meetmodule beschikbaar (RET-20 Lab) waarmee tijdens de retentie bepaling de consistentie en asgehalte van het filtraat worden gemeten. Aan de hand van de ingevoerde concentratie van het originele monster, wordt de retentie van vezels en as berekend en weergegeven in %.

  • Inzicht in effect van chemicaliën zonder productie interventie
  • Uitgebreide software met export naar Excel
  • Automatisch dosering tot drie verschillende chemicaliën.

Contact

Contact >
< Productdetails
Dries Nelemans
meet- en sensorspecialist
Een vraag over de DFR-05 of de toepassing hiervan? Bel me op 076-581.22.88 of mail me direct op d.nelemans@inven.nl. Ik sta klaar om u verder te helpen.