PERMI

PERMI

Het PERMI on-line meetsysteem geeft continu en real-time informatie over de porositeit van de papierbaan. De meetresultaten correleren uitstekend met bestaande laboratorium meetsystemen.

Met de gepatenteerde meettechniek wordt 1000 maal per seconde de porositeit gemeten. Bij een baansnelheid van 1200 meter/minuut betekent dit een meetwaarde voor elke 2 cm baanlengte. De meting is onafhankelijk van de papierbaan snelheid. Vanwege het meetprincipe volstaat in bijna alle gevallen een eenmalige kalibratie.

Het meetsysteem is geschikt voor laag poreuze papiersoorten en gramgewichten van 10 tot meer dan 250 g/m2. De meet resultaten komen overeen met ISO 5636-1, ISO 5636-2, ISO 5636-3 en ISO 5636-4 en kunnen ook worden weergegeven volgens verschillende standaarden zoals Bendtsen, Shopper, Gurley, Borgwald en Coresta.

De PERMI wordt in de praktijk toegepast voor uiteenlopende papiersoorten waaronder SC, LWC, Grafisch, MG, sigaretten, filter, zakken, geldwaarde, papieren enzovoort.

Het meetsysteem bestaat uit een, gemonteerd op een beweegbare arm. Dit is verbonden met een apart opgestelde verwerkingseenheid.

Naast de analyser voor papiertoepassing (Permi-LP) is een speciale versie voor Non-Wovens beschikbaar. In plaats van vaacuum wordt met een lichte overdruk toegepast om de porositeit gemeten.

  • Real-time meting door meettijd van 1 ms
  • Uitstekende correlatie met laboratorium metingen
  • Eenvoudige kalibratie
  • Snelle overgang tussen papiersoorten

Contact

Contact >
< Productdetails
Dries Nelemans
meet- en sensorspecialist
Een vraag over de of de toepassing hiervan? Bel me op 076-581.22.88 of mail me direct op d.nelemans@inven.nl. Ik sta klaar om u verder te helpen.