Plaatsing van alarmering

Op veel plaatsen worden betreders en gebruikers van besloten ruimtes zowel optisch als akoestisch gealarmeerd zodra de concentartie brandbare of toxische gassen boven een ingestelde limietwaarde komt. Deze limietwaarde wordt veelal met een ruime veiligheidsmarge gekozen, het is echter aanbevolen om de ruimte direct te verlaten en de benodigde actie te ondernemen.

Flitslichten en sirenes kunnen zowel bij toegang van besloten ruimtes als in de besloten ruimtes zelf geplaatst worden. Alarmering bij toegang voorkomt dat de ruimte betreden gaat worden, een alarmering in de ruimte waarschuwt de personen die zich al in de ruimte bevinden. Het spreekt voor zich dat als de ruimte gezoneerd is, dat de daarin geplaatste alarmering explosieveilig uitgevoerd moet worden.

Als flitslicht wordt vaak een rode Xenon flitslamp toegepast. De typische levenduur van deze lamp is 5..8 miljoen flitsen. Hierna vermindert de lichtopbrengst, totdat de lamp defect raakt. De zichtbaarheid is afhankelijk van het vermogen en kleur van de lamp en de zichtafstand. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de effectiviteit van een heldere Xenon flitslamp.

De kleur heeft invloed op de zichtbaarheid. Een heldere Xenon lamp heeft de grootste effectiviteit, de kleur vermindert deze. Betreffende de zicht afstand geldt de vuistregel dat als de zicht afstand wordt verdubbeld, de effectiviteit tot een ¼ gereduceerd wordt. Ook kan de kleurkeuze afhankelijk zijn van de functie. Onderstaand een indicatie van effectiviteit en functie.

Kleur Effectiviteit Functie indicatie
Helder 100% Geen speciale functie
Geel 93% Geen speciale fuctie
Amber 70% Waarschuwing, handel met beleid
Rood 23% Gevaar, handel onmiddelijk
Blauw 24% Toepassing specifiek
Groen 25% Veilige situatie

Plaast het flitslicht zodanig dat dit indien mogelijk van alle zijden direct zichtbaar is. Zowel montage tegen het plafond als tegen een muur is mogelijk. Plaats het flitslicht op een geventileerde positie om warmte opbouw rondom te voorkomen

Ook sirenes worden veel in combinatie met besloten ruimtes toegepast. De keuze van sirene is afhankelijk van het afmeting van de ruimte, het aanwezige achtergrondgeluid en de frequentie van de alarmtoon.

De meeste specificatiebladen geven een geluidsdruk in dB(A)op een afstand van 1 meter. De vuistregel geldt dat een verdubbeling van de afstand een reductie van 6 dB(A) tot gevolg heeft. De effectieve geluidsdruk dient 5 dB(A) boven het achtergrond geluid te liggen.

Afstand [m] 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
Geluidreductie [dB(A)] 0 -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48 -56

In het open veld zal het geluid in alle richtingen verspreiden. Wordt de sirene echter in een besloten ruimte geplaatst dan zal door weerkaatsing tegen wanden, plafond en vloer de effectieve geluidsdruk toenemen. Voorkom obstakels vlak voor de sirene, deze reduceren de effectieve geluidsdruk. De geadviseerde montage hoogte ligt tussen 2..2,5 meter vanaf de vloer.

Voorkom een te hoge geluidsdruk. Houd als richtlijn aan dat de geluidsdruk maximaal 10..15 dB(A) hoger ligt dan het achtergrondgeluidg. Een te hoge geluidsdruk kan schadelijk zijn, paniek veroorzaken, communicatie verstoren en evacuatie vertragen.

Profile picture for user Dries Nelemans

Dit artikel is geschreven door Dries Nelemans.
Meer weten over Plaatsing van alarmering ? Neem contact op via 076-581.22.88 of via mail op d.nelemans@inven.nl.