Instrumenten uit productie

Deze pagina verschaft informatie over de producten die door Inven Technology Benelux b.v. zijn geleverd, maar niet langer door de fabrikant worden geproduceerd.

Hoewel deze producten niet langer worden verkocht, worden ze nog steeds ondersteund door onze technische dienst. Op deze pagina vindt u de link naar de opvolger van deze producten:

Vorige product Nieuwe product
Gasdetectie - GasAlert Microclip XT GasAlert MicroClip XL
Gasdetectie - GasAlert Micro GasAlert MicroClip XL
Slibspiegel - Binminder 9300 Echosmart
Consistentie - MEK-2300 MEK-3000 TwinTorque
Consistentie - MEK-2200 MEK-3000 TwinTorque
Lading - PCD-04 PCD-05 Streaming current
Lading - PCD-03 PCD-05 Streaming current