Succesverhaal Marine

Maritiem

De grootste rederij in Nederland, de Spliethoff Groep, heeft eind 2012 al haar schepen uitgerust met draagbare gasdetectie. Dit ter bescherming van haar personeel tegen potentieel gevaarlijke gassen.

 

toren

De meer dan 200 gasdetectoren vormen samen een toren van 4,5 meter. De toren is samengesteld uit GasAlert MicroClip XT en GasAlert MaxXT II gasdetectoren.

Voor maritieme gasdetectie applicaties hebben wij specifieke oplossingen. Afhankelijk van het type schip en de vracht kunnen op elk moment gevaarlijke gassen aanwezig zijn in de atmosfeer.

De naam van het eerste nieuwe schip van de Spliethoff Group gebouwd in 1946 was "De Keizersgracht". Het schip werd vernoemd naar de gracht in Amsterdam waar Spliethoff zijn kantoor had. Schepen met de naam van grachten zijn sindsdien het handelsmerk van het bedrijf.

Gasdetectie biedt persoonlijke bescherming en geeft de gebruiker protectie voor een variatie van applicaties en omgevingen: ladingtanks, pompkamers onder dek, kofferdammen, zijtanks, dubbele bodems of ladingtankruimten

  • Controle van bulk- en ballasttanken
  • Airlocks behorende bij de compressor- en motorruimten
  • Controle ruimten direct grenzend aan ladingtanken
  • Laswerkzaamheden
  • Controle pompkamers onder dek
  • Controle dubbele bodems of ladingtankruimten

 

Profile picture for user Paul Backer

Dit artikel is geschreven door Paul Backer.
Meer weten over Succesverhaal Marine ? Neem contact op via 076-581.22.88 of via mail op p.backer@inven.nl.