MorfiTrac

MorfiTrac

De MFA-5000 Morfitrac is ontworpen voor continue morfologische analyse van vezels, scheven en fijnstof in pulpmonsters. Het systeem bemonstert en analyseert batchgewijs diverse pulpstromen tot een maximum van acht monstername punten. één monsternamepunt is geschikt voor analyse van handgenomen monsters.

De Morfitrac wordt toegepast voor onderzoek en kwaliteitbewaking door complete morfologische karakterisering van het vezelnetwerk onder natuurlijke omstandigheden. Tevens wordt automatische kwaliteit informatie over krul en knik gegeven.

Het systeem wordt ondermeer ingezet voor minimalisering van de maalgraad variaties, verlaging van de "specific energy", voorkoming van een te gering aandeel lange vezels, controle van vezelvermenging in de stofvoorbereiding en monitoring van verandering in vezelgrondstof.

Daarnaast kan uit de resultaten een indictatie verkregen worden over onder andere de treksterkte-index, elastische rek, doorscheurweerstand, berststerkte, internal bond en porositeit.

  • Bemonstering en analyse tot acht meetpunten
  • Grote meetcel, géén capilair
  • Consistentie bereik 0,5..7%
  • Bepaling van oa. curve, kinks, coarseness en fibrilation.

Contact

Contact >
< Productdetails
Dries Nelemans
meet- en sensorspecialist
Een vraag over de of de toepassing hiervan? Bel me op 076-581.22.88 of mail me direct op d.nelemans@inven.nl. Ik sta klaar om u verder te helpen.